Spaarclub

Spaarclub informatie VV De Leeuw

Laatste lichting seizoen 2018-2019 vindt plaats op dinsdag 21-05-2019, de eerste lediging 2019-2020 zal plaats vinden op dinsdag 03-09-2020.

Reglement Spaarclub:

De contributie bedraagt € 0,50 per week. Bij niet sparen wordt een boete in rekening gebracht van € 0,50 per keer. Echter, men kan ook voor meerdere weken tegelijk sparen. Als bijvoorbeeld een spaarder een x-bedrag spaart kan de spaarder kenbaar maken dat dit voor meerdere weken is. Dit kan door middel van een briefje in het toegewezen spaarvakje of door mededelen aan de beheerders van de spaarkas. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vakantie indien deze buiten de zomer -en winterstop valt. Dit moet echter wel van te voren kenbaar gemaakt worden, achteraf is niet meer mogelijk omdat de lijsten dan al ingevuld en de storting bij de bank al geschiedt zijn.

Tijdens de zomer- en winterstop wordt er uiteraard niet gespaard. Tussentijds kan er geen geld uitbetaald worden. De spaarkas wordt normaal gesproken 3 keer per week opgehangen en wel op zondag, dinsdag en vrijdag. Bij feestdagen kan hiervan uiteraard afgeweken worden. Lichting gebeurt op dinsdag avond rond 20.30 uur, het spaarbedrag wordt dan ook ’s avonds meteen bij de bank gestort. De uitbetaling vind plaats 2-3 weken voor carnaval op zaterdag.

Namens de beheerders Math Wijbenga en Ton de Boer