Lidmaatschapscontributie

Onderstaande contributiebedragen zijn actueel. Leden worden ingedeeld in een categorie, die vanaf 1 juli geldend is. Het geboortejaar is hierbij leidend, en dus niet het team waarin een lid speelt of gaat spelen.

De contributie voor spelende leden is inclusief het in bruikleen geven van: trainingspak, voetbalbroek, voetbalsokken, sporttas of rugzak. Het geniet de voorkeur dat contributiebetalingen enkel via automatische incasso verlopen. De contactpersoon voor vragen gerelateerd aan contributie is Rik Kronenberg.

Senioren

Vanaf 18 jaar
14
50
Contributie
  • Maandelijks
Leeftijd

Junioren

Vanaf 12 tot 18 jaar
12
50
Contributie
  • Maandelijks
Leeftijd

Pupillen

Vanaf 5 tot 12 jaar
11
50
Contributie
  • Maandelijks
Leeftijd

Veteranen

-
8
00
Contributie
  • Maandelijks
Leeftijd

(Jeugd)leider

spelend lid
8 Contributie
  • Maandelijks
Leeftijd

(Jeugd)leider

niet spelend
3 Contributie
  • Maandelijks
Leeftijd

Steunend lid

niet spelend
3 Contributie
  • Maandelijks
Leeftijd

Beleid bij meer dan 2 leden afkomstig uit één huishouden

Bent u het 3e gezinslid of meer in uw huishouden? Dan is de persoon in de goedkoopste categorie contributievrij lid van De Leeuw. Bij de bepaling van deze regel wordt gekeken naar de personen die op één en hetzelfde postadres woonachtig zijn.

 

Beleid bij buitenproportionele betalingsachterstand

Het lidmaatschap van leden die in een maand een betalingsachterstand van 3 maanden of meer hebben zal worden geblokkeerd totdat volledige betaling van de achterstand is voldaan. Ten tijde van deze blokkering is het betreffende lid uitgesloten van enige deelname aan (sport)activiteiten op het sportcomplex van De Leeuw. De blokkade heeft mede als gevolg dat deelname aan voetbalwedstrijden en overschrijvingen naar andere verenigingen onmogelijk is.

De verantwoordelijkheid van het bewaken van de contributiegelden ligt bij de penningmeester. De penningmeester is eveneens belast met de taak om leden met een achterstand periodiek te waarschuwen voor, herinneren aan en wijzen op de (gevolgen van de) bestaande achterstand.

 

Jeugdfonds Sport Limburg

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. En dat zijn er, vanwege de coronacrisis, steeds meer. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub.

Iemand komt in aanmerking voor een bijdrage als het inkomen op minimum niveau is. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld sprake is van een uitkering, het zijn van zzp’er met te weinig inkomsten of het hebben van hoge lasten. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig geld? Dan betaalt het Jeugdfonds Sport de contributie van de sportclub of het lesgeld van de cultuurlessen.

Neem een kijkje op de site van het Jeugdfonds voor meer informatie. Dit kan via jeugdfondssportencultuur.nl.