Verwachtingen senioren zaken/wedstrijdsecretariaat:

 secretariaat@vvdeleeuw.nl

Het wedstrijdsecretariaat neemt een centrale plaats binnen onze voetbalvereniging. Verantwoordelijkheid voor het goed verlopen van het (competitie- en beker)programma van alle te spelen wedstrijden. De wedstrijdsecretaris en vertegenwoordiger seniorenzaken zorgt er onder andere voor dat:

– Aanmelden nieuwe senioren leden R.K.V.V de Leeuw in Sportlink en het archiveren van de inschrijfformulieren (per jaar)

– Wijzigingen teamindelingen en/of het aanmelden/terugtrekken van teams bij de KNVB/Sportlink.

– Oefenwedstrijden worden geregeld in de zomer- en winterstop. Dit uiteraard in samenwerking met leiders/trainers

– Elk thuis spelend team kleedruimte heeft en een veld krijgt toegewezen

– Wijzigingen worden doorgegeven aan het secretariaat en kantine

– Uitslagen van alle thuis gespeelde wedstrijden worden digitaal aan de KNVB doorgegeven door de leiders/trainers van de elftallen middels de wedstrijdzaken app

– Wedstrijden worden verplaatst / ingehaald indien nodig en dit ook verwerken in sportlink en in overleg met andere verenigingen

– Verzoeken namens de vereniging worden ingediend bij de KNVB voor bijvoorbeeld de klasseindeling en voorkeurstijden van teams. Dit ook in overleg met leiders/trainers van de senioren teams en afhankelijk van mogelijkheden en beschikbaarheid veld.

– Leiders / trainers bij afgelastingen worden geïnformeerd indien noodzakelijk (bijvoorbeeld na communicatie vanuit een andere vereniging)

– Het eerste elftal speelt alle thuiswedstrijden op het kunstgras, overige teams (2e t/m 5e en de dames) zullen afwisselend spelen op zowel het gras als kunstgrasveld, zodat iedereen op een gelijke manier gebruik kan maken van onze velden. Indeling zal vooraf aan het seizoen als alle speeldata bekend zijn worden gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is wie, wanneer en op welk veld zijn of haar wedstrijden zal spelen.

Het verzetten van wedstrijden door bijvoorbeeld te weinig spelers/speelsters mag 1x per seizoenshelft en dient ruim op tijd te worden aangegeven. Dit dient uiterlijk 10 dagen van te voren te worden aangegeven. Kan er een wedstrijd niet doorgaan zonder een geldige reden, riskeert de club een boete vanuit de KNVB i.v.m. het eruit gooien van de wedstrijd. De KNVB plant deze wedstrijd dan opnieuw in en de boete zal dan doorgespeeld worden naar desbetreffend team.

Wedstrijdzaken senioren

Informatie en veel gestelde vragen

– Ik krijg niet voldoende spelers op de been. Wat kan ik doen?
1. Kijk eerst of je bij andere teams spelers kunt lenen.

2. Vraag bij thuiswedstrijden aan het wedstrijdsecretariaat of er ruimte op de velden/in de kleedkamers is om die dag eerder of later te spelen; wellicht krijg je op een andere tijd wel genoeg spelers bij elkaar. Zie: Hoe kan ik een tijdwijziging aanvragen?

3. Zoek contact met de tegenstander en kijk of je tot een andere datum kunt komen. Zie voor de regels die hiervoor gelden: Hoe regel ik een inhaalwedstrijd?

4. Vraag een snipperdag aan bij het wedstrijdsecretariaat (dit kan niet voor bekerwedstrijden), maximaal 1 keer per seizoen Let op: Dit geldt alleen voor teams in de B-categorie. Zie onder: Hoe kan ik een snipperdag/baaldag aanvragen?

5. Lukt dit allemaal niet, meldt dit dan aan het wedstrijdsecretariaat/senioren zaken. Melding wordt dan gemaakt aan de KNVB, die uiteindelijk beslist over spelen en/of de gevolgen.

– Hoe regel ik een inhaalwedstrijd? Hoe verplaats ik een wedstrijd?
1. Zoek contact met de tegenstander en leg het hen voor. Overleg samen over een nieuw geschikt moment om deze wedstrijd wel te spelen. Zorg dat je vóór de oorspronkelijke speeldatum een nieuw moment hebt geprikt. Data van inhaalwedstrijden/mogelijkheden staat in het wedstrijdprogramma. Deze wordt aan het begin van het seizoen gemaild naar leiders/trainers.

2. Zodra je met de tegenstander tot een nieuwe datum + tijd bent gekomen, neem dan contact op met het secretariaat. secretariaat@vvdeleeuw.nl

3. Het wedstrijdsecretariaat zal in overleg met leider/trainer beoordelen of de wedstrijd op dat moment gespeeld kan worden. Belangrijkste vraag die hierbij moet worden beantwoord: is er al een andere wedstrijd gepland? Als niet op het hoofdveld gespeeld kan worden, dan is er mogelijk ruimte op het boven veld. Indien er trainingen van teams verzet moeten worden bij bijvoorbeeld een wedstrijd door de weeks, dan kan dit enkel onderling met de teams geregeld worden. Zie voor een actueel overzicht van de trainingstijden op onze website.

4. Na akkoord zal het wedstrijdsecretariaat de KNVB en de aanvrager informeren. De aanvrager kan het definitief bevestigen aan de tegenstander via Sportlink.

5. Zie ook onder: Wat moet er allemaal worden geregeld voor een doordeweekse wedstrijd?

KNVB regels B-categorie
Voor teams die uitkomen in de B-categorie geldt het volgende:

– Wedstrijden in de periode van 21 september 2021 t/m 31 december 2021 (najaarsreeks) mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2022 gespeeld zijn.

– Wedstrijden in de periode van 1 januari 2022 t/m 30 juni 2022 (voorjaarsreeks) mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor 23 juni.

– Verplaatsing kan alleen in onderling overleg.

– De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

– Hoe regel ik een vriendschappelijke wedstrijd?
Regels R.K.V.V. de Leeuw

– Een vriendschappelijke wedstrijd kan alleen ingepland worden tijdens beker of inhaal of vrije zondagen. Op een zondag met een regulier competitie programma kunnen enkel vriendschappelijke wedstrijden worden gepland in overleg met senioren zaken secretariaat@vvdeleeuw.nl.

– Overleg over de mogelijkheden.

Een vriendschappelijke wedstrijd is altijd onder voorbehoud: als er door de KNVB wedstrijden op dat tijdstip worden gepland gaan die voor en zal het wedstrijdsecretariaat contact met het betreffende team opnemen.

Let op: afhankelijk van de staat van het boven veld, te verwachten weersomstandigheden en beschikbaarheid van veldverlichting (als dat nodig is), kunnen er mogelijk geen vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld!

1. Als je met de tegenstander een datum en tijd hebt bepaald, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat zal in overleg beoordelen of de wedstrijd op dat moment gespeeld kan worden.

2. Na akkoord zal het wedstrijdsecretariaat terugkoppelen dat de wedstrijd gespeeld kan worden. Je kunt het dan ook bevestigen naar de tegenstander.

3. Een vriendschappelijke wedstrijd zal opgenomen worden in het programma, inclusief toewijzing van de kleedkamers en het veld.

4. Zelf een scheidsrechter regelen!

– Hoe kan ik een tijdswijziging aanvragen?
Mocht het lastig zijn om spelers op de been te brengen of spelers te lenen, dan kan het wijzigen van de aanvangstijd van de wedstrijd soms uitkomst bieden.

Bij thuiswedstrijden:

1. Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat om te laten bepalen of er nog ruimte op de velden en in de kleedkamers is.

2. Als het wedstrijdsecretariaat dit bevestigt, dan zal de tijdwijziging door het wedstrijdsecretariaat worden doorgevoerd.

3. Als het verzoek tot tijdwijziging te laat binnen komt (zie de regels hieronder), dan zal dit eerst moeten worden afgestemd met de tegenstander. Daarna kan de tijdwijziging pas worden aangevraagd bij de KNVB

Bij uitwedstrijden:
– Neem contact op met de tegenstander

Regels R.K.V.V. de Leeuw / KNVB

Het wedstrijdsecretariaat kan zelf tot acht dagen voor de wedstrijddag de tijdwijziging doorvoeren.

Bij uitzondering kan er daarna ook nog een wijziging worden doorgevoerd, alleen met een geldige reden. Het verzoek dient dan uiterlijk maandagavond voorafgaand aan de wedstrijd binnen te zijn en te zijn afgestemd met de tegenstander. Zo heeft het wedstrijdsecretariaat voldoende tijd om dit bij de KNVB te verzoeken en te verwerken in de veld- en de kleedkamerplanning.

– Wat doe ik als een uitslag nog niet of niet juist bij de KNVB bekend is?

Voor thuiswedstrijden:

– Verwerk zelf de stand in de wedstrijdzaken app. De teamleider weet hoe dit moet. Lukt dit niet, meldt het dan bij het wedstrijdsecretariaat.

– Via de functie ‘bezwaar’ kan in de wedstrijdzaken-app bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag. Spreek met het team af wie bezwaar maakt zodat maar één persoon bezwaar maakt. Stel hiervan wel het secretariaat op de hoogte secretariaat@vvdeleeuw.nl

Alle uitwedstrijden:

– Neem contact op met de tegenstander

– Via de functie ‘bezwaar’ kan in de wedstrijdzaken-app bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag. Spreek met het team af wie bezwaar maakt zodat maar één persoon bezwaar maakt. Stel hiervan wel het secretariaat op de hoogte secretariaat@vvdeleeuw.nl

– Hoe kom ik er achter of een wedstrijd is afgelast?

1. Via de voetbal.nl app
2. Onder het kopje programma
3. Bij een algehele afgelasting zal de KNVB een bericht uitsturen