Beleidsplan Jeugdvoetbal 2016-2021

Inleiding

In dit beleidsplan wordt de organisatiestructuur binnen de jeugdafdeling beschreven met taken en verantwoordelijkheden. Dit beleidspan is erop gericht om kaderleden, ouders en/of verzorgers en jeugdspelers inzicht te geven in de organisatie en het beleid van onze jeugdafdeling. Dit moet resulteren in een goed functionerende jeugdafdeling waarbij iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

Binnen onze jeugdafdeling staat plezier in de sport hoog in het vaandel. Jeugdspelers, kaderleden en ouders en/of verzorgers moeten met plezier naar de vereniging komen. De Leeuw wil een jeugdopleiding aan kunnen bieden op elk gewenst niveau, zowel recreatief alsook prestatief.

Het prestatieve beleid van De Leeuw is erop gericht om de doorstroming naar de senioren zoveel mogelijk te realiseren. Daarnaast wil De Leeuw alle jeugdspelers zoveel mogelijk tot zijn/haar recht laten komen op elk gewenst niveau. Het beleid dient erop gericht te zijn dat iedereen met plezier bij De Leeuw voetbalt,en blijft voetballen. Door de jeugdopleiding heen moet de doorstroming van jeugdspelers goed verlopen. Van de pupillen naar de junioren en van de junioren naar de senioren.

Dit beleidsplan is een plan op hoofdlijnen en geeft richting aan het beleid binnen de jeugdafdeling. Dit beleid geldt voor de komende jaren en wordt jaarlijks getoetst en waar nodig aangepast of bijgewerkt. Dit plan heeft een aantal doelstellingen en uitgangspunten, maar het is vooral gebaseerd op een goede samenwerking tussen het kader. Het kader zorgt voor een goede uitvoering van het beleid, waarbij de  technisch jeugdcommissie het beleid bewaakt.

Een duidelijk uitgedragen beleid moet bijdragen aan een goed functionerende jeugdafdeling waarin prestatief en recreatief voetbal gespeeld kan worden.
Wij hopen hiermee de jeugd te kunnen stimuleren om te gaan voetballen maar zeker ook om te blijven voetballen in de jeugd en uiteindelijk in de senioren.

Klik hier voor het volledige Beleidsplan

Namens de jeugdafdeling van De Leeuw