R.K.V.V. De Leeuw

Contact Us

Afmelden

Afmeldingsformulier RK vv de Leeuw

Opzeggen kan elk moment en dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministatie.
Bij opzegging gedurende het voetbalseizoen (van 1 juli tot 30 juni) is voor het gehele seizoen de contributie verschuldigd.

Hoofdsponsor vv de Leeuw:

Contact informatie

RK vv de Leeuw