R.K.V.V. De Leeuw

Contact Us

Wijzigen

Wijzingingsformulier RK vv de Leeuw

Wijzigingen kunnen middels onderstaand formulier worden doorgegeven. De ledenadministratie zorgt vervolgens voor zorgvuldige verwerking van de gewijzigde gegevens. Het formulier dient volledig te zijn ingevuld.

-----------------------
Clubgegevens (indien van toepassing)
-----------------------
Machtiging automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de RKVV DE LEEUW om de contributie van zijn/haar giro/banrekeningnummer af te schrijven.
-----------------------
Clubkleding
Binnen het bedrag van de contributie valt ook de clubkleding. Hierbij ontvangt ieder lid een tas, voetbalsokken, wedstrijdbroekje, trainingsjack en -broek.

Hoofdsponsor vv de Leeuw:

Contact informatie

RK vv de Leeuw