Werkwijze kledingfonds PLUS

HOE WERKT HET KLEDINGFONDS?

Het kledingfonds heeft een looptijd van 4 voetbalseizoenen, binnen deze termijn zullen alle
spelende leden van onze club voorzien worden van een kledingpakket, zoals besloten op de
ledenvergadering van 2016. Voor het dekken van de kosten t.b.v. aanschaf, reparatie en
vervanging zal ieder spelend lid maandelijks een bedrag van € 1,50 in rekening gebracht
worden, dit loopt synchroon met de betaling van de contributie.

HOE WERKT DE PLUS QUAEDVLIEG SPONSOR PAS?

De bijdrage t.b.v. het kledingfonds kunt u zelf terug verdienen door gebruik te maken van
de PLUS Quaedvlieg sponsor pas. Op vertoon van de sponsor pas ontvangt u een spaarkaart
waarop u de GRATIS sponsorzegels kunt plakken. Een volle spaarkaart ( met een waarde
van € 4,00 ) kunt u in de rode brievenbus in de kantine deponeren. Na een periode van 6
maanden zal er een overzicht gemaakt worden en zult u het gespaarde geld van de club retour ontvangen,
na deze verrekening gaat de volgende termijn in.
Door het sparen van veel GRATIS spaarzegels kunt u de financiële bijdrage aan het
kleding fonds zelf wegwerken. Indien u het totale bedrag over de vier seizoenen bij elkaar
gespaard heeft kunt u de spaarkaarten altijd blijven inleveren in de rode brievenbus in de kantine,
de waarde van de spaarkaarten zal dan ten goede komen van onze club.

WAT TE DOEN?

Op naar PLUS Quaedvlieg Treebeek voor al uw boodschappen en om GRATIS spaarzegels te scoren.
V.V. De Leeuw en PLUS Quaedvlieg samen een winnend team.

Het bestuur.