Supporterssponsorclub vv de Leeuw

Het doel van de Supporterssponsorclub

Het (deels) financieren van activiteiten georganiseerd door leden van VV De Leeuw.

Wie kan aanspraak maken op een bijdrage vanuit het Sponsorbord:
DE HELE VERENIGING!

Bestedingsmogelijkheden:

  • Uitgaven moeten raakvlak hebben met VV De Leeuw. Voorbeelden hiervan zijn het jeugdkamp en diverse elftalactiviteiten
  • Elk jaar wordt een bedrag gereserveerd voor de uitzendrechten van ESPN in de kantine (50% van de kosten)


Inkomsten:
De sponsorclub biedt haar sponsoren de volgende mogelijkheden aan:

  • Een jaarlijkse sponsoring van € 20,-
  • Een jaarlijkse sponsoring van € 50,-
  • Een jaarlijkse sponsoring van € 100,-


Het seizoen loopt van september t/m augustus.
Meer informatie: vrienden@vvdeleeuw.nl

QR Code voor € 20,-

QR Code voor € 50,-

QR Code voor € 100,-