Trainingsschema seizoen 2018 / 2019

Maandag    
Tijd: Veld: Team:
18.15-19.15 Kunstgras JO11 – 1 t/m 2    JO8 -1      JO10 -1
18.15-19.15 Trainingsveld JO9 –  1 t/m 2     JO9-4       JO8 – 2
19.15-20.15 Kunstgras JO13 – 1 t/m 2 
19.15-20.15 Trainingsveld JO15 – 1 t/m 2
20.15-21.45 Kunstgras JO17 – 1 t/m 2
Woensdag    
Tijd: Veld: Team:
18.15-19.15 Kunstgras JO9  – 1 t/m 2      JO9 – 4      JO8 – 2
18.15-19.15 Trainingsveld JO11 – 1 t/m 2     JO8 – 1     JO10 – 1
18.15-19.15 Bovenveld JO7 – 1 t/m 4
19.15-20.30 Trainingsveld JO13 – 1 t/m 2
19.15-20.15 Kunstgras JO15 – 1 t/m 2
Vrijdag    
Tijd: Veld: Team:
18.45-19.45 Kunstgras Lagere teams
19.00-20.15 Trainingsveld
Dames
19.45-21.15 Kunstgras Selectie
19.45-21.15  Kunstgras JO19-1
Dinsdag    
Tijd: Veld: Team:
18.15-19.15 Trainingsveld JO9  – 3        JO11 – 3
19.15-20.15 Trainingsveld JO13 meisjes
18.45-19.45 Kunstgras Lagere teams
19.00-20.15 Kunstgras Dames
19.45-21.15 Kunstgras Selectie
19.45-21.15 Kunstgras JO19-1
Donderdag    
Tijd: Veld: Team:
18.15-19.15 Kunstgras JO9 – 3    JO11 – 3  JO13 – Meisjes
19.30-21.00 Kunstgras JO17 – 1 t/m 2
     

 

Winterstop trainingen jeugdafdeling.

 

De laatste training in het jaar 2018 is op donderdag 14 december.

De trainingen worden hervat op maandag 7 januari 2019.

 

Namens TC jeugdafdeling

De Leeuw.