Kledingfonds Plus

 

Hoe werkt het kledingfonds?

Het kledingfonds heeft een looptijd van 4 voetbalseizoenen. Binnen deze termijn zullen alle spelende leden van onze club voorzien worden van een kledingpakket, zoals besloten op de ledenvergadering van 2016. Voor het dekken van de kosten t.b.v. aanschaf, reparatie en vervanging zal ieder spelend lid maandelijks een bedrag van € 1,50 in rekening gebracht worden, dit loopt synchroon met de betaling van de contributie. Na het verstrijken van deze termijn is door het bestuur besloten, in nauwe samenwerking met PLUS Quaedvlieg, de bestaande regeling omtrent het kledingfonds voort te zetten.

Hoe werkt de Plus Quaedvlieg sponsorpas?

De bijdrage t.b.v. het kledingfonds kunt u volledig zelf terugverdienen door gebruik te maken van de PLUS Quaedvlieg sponsorpas. Op vertoon van de sponsorpas ontvangt u een spaarkaart waarop u de GRATIS sponsorzegels kunt plakken. Een volle spaarkaart (met een waarde van € 4,00) kunt u in de brievenbus in de kantine deponeren. Na een periode van 6 maanden zal er een overzicht gemaakt worden door de penningmeester en zult u het gespaarde geld van de club retour ontvangen, na deze verrekening gaat de volgende termijn in. De uitbetaling van het gespaarde bedrag geschiedt door de penningmeester en bedraagt ten hoogste € 9,00 per half jaar. Indien het door u gespaarde bedrag groter is dan de uitbetaling zal de resterende waarde van de spaarkaarten ten goede komen aan onze club. Ook na het bereiken van de maximaal uit te bepalen bedrag vragen wij u dus door te blijven sparen.

Wat te doen?

Op naar PLUS Quaedvlieg Treebeek voor al uw boodschappen en om GRATIS spaarzegels te scoren!

R.K.V.V. De Leeuw en PLUS Quaedvlieg samen een winnend team.