R.K.V.V. De Leeuw

Kaartclub

 

Momenteel zijn er te weinig kaarters om deze door Theo Aerts op gezette kaartclub te kunnen voortzetten….