Info coronavirus

Brunssum, 06 Maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en sportvrienden,

Via een aantal kanalen bereiken ons vragen over het coronavirus en hoe hiermee om te gaan.
Middels deze brief willen we jullie hier verder over informeren.

We volgen de richtlijnen van het RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGD Zuid Limburg en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Via deze websites kan iedereen nieuws en informatie lezen over het coronavirus.
Voor de grensregio’s gelden er momenteel geen andere of extra maatregelen.

Volgens het RIVM hoeven we niet anders te handelen dan bij een gewone griep.
Belangrijk is om meer aandacht te hebben voor de hygiëne.
De handen zijn bij allerhande virusbesmettingen de belangrijkste bron: het is belangrijk om de handen regelmatig te wassen met zeep en onder stromend water.
Het RIVM adviseert om te niezen/hoesten in de binnenkant van de elleboog en niet in de handen.
We willen jullie als ouders vragen dit met jullie zoon of dochter te bespreken.

Ouders, leiders en spelers die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld (bijvoorbeeld in Duitsland) kunnen gewoon naar het voetbalveld komen.
Krijgen zij gezondheidsklachten, dan melden zij zich telefonisch bij de eigen huisarts.
We adviseren hen om het advies van de Duitse GGD van Kreis Heinsberg te volgen.

We zullen de berichtgeving en de adviezen van het RIVM nauwgezet volgen. Vooralsnog is er geen reden om andere maatregelen te nemen. Indien dit mocht veranderen, dan brengen we jullie via de mail en onze social media kanalen op de hoogte.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VV De Leeuw