Groot nieuws!!!

Beste leden,

Hedenmiddag hebben wij onderstaand bericht ontvangen t.a.v. onze droom én om onze club  toekomstbestendig te maken.

Naar aanleiding van uw vraag over de ontwikkelingen van uw accommodatie, deel ik u het volgende mede.
De onderzoeken inzake renovatie afgezet tegen nieuwbouw zijn nagenoeg afgerond. Het College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad zullen hier een oordeel over geven en in de Raadsvergadering van 14 december a.s. zal de Gemeenteraad een besluit nemen.

Het bestuur van R.K.V.V De Leeuw blijft zich inzetten, zoals ze dit het afgelopen jaar zéér intensief gedaan heeft in een constructieve samenwerking met de Gemeente Brunssum voor nieuwbouw en hoopt in december 2021 op een raadsmeerderheid om zoals eerder aangegeven onze club toekomstbestendig te maken.

Gemeente Brunssum & bestuur R.K.V.V. de Leeuw