Buiten trainingen en wedstrijden is het verboden om op het sportcomplex aanwezig te zijn…

Naar aanleiding vandalisme en steeds weer terugkerende overlast zijn wij genoodzaakt, na samenspraak met B en W en politie, om ons sportcomplex na afloop van clubactiviteiten te sluiten en eenieder er op te attenderen het sportcomplex te verlaten. Ook personen die zich tijdens clubactiviteiten op ons complex bevinden en voor overlast zorgen zullen door de club vriendelijk verzocht worden om het complex te verlaten.

De politie en BOA’s zullen geregeld controle uitoefenen en kunnen verbaliserend optreden.

Het bestuur.