Info spaarclub

Beste spaarders, Voer het spaarjaar 2020 wordt er geen contributie en geen boete geïnd. Het spaarbedrag wordt in zijn geheel